• Call Me +966 500 88 3845
  • Email bangsamoro@me.com

Piyag Anak ha Hulah Niya Sah Way Katarrangan - The Stateless Kids of Sabah

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Hambuuk dum sung na sumud in bulan bahgu, nakapag kahawa kami iban sin mga Suluk ha North Borneo atawa laung ta Sabahan. Mataud in kiyapag suysuyan, daing naman ha kabuhih sin Tausug ha walah pa dimatung in tahun kahnuman tag tu (1963) sampay kabuhi-anan sin mga mga Suluk (Tausug) ha waktu bihaun na ha Sabah.

Awn daing ha mga anak sin Tausug ha Sabah, nakalamud siya daing ha mga nagulal "Stateless Child" malaingkan lawung ta piyag anak siya ha "lawm hulah niya". Maytah siya nahinang stateless, uno tuod in kahalan niya bihaon? in jawab ha mga pangasubu yan dih kagausan sambungan sin duwa-tu baso kahawa, dih hika tug marayaw bang mo dung-dungan marayaw, sabab labi in sigpit daing sin way ngan mo in ikaw mabuhih ha hulah mo sa way katarrangan mo.

Giyatusan ibu in mga "stateless" di ha Malaysia. In agi sin Deputy Prime Minister and Home Minister Ahmad Zahid Hamidi, “There are 290,437 children who are between one and 18 years old who are born in Malaysia but are not given Malaysian citizenship" [ Bassaha man katan: https://www.malaysiakini.com/news/361066#ixzz4ihAatOMN ]

Daing ha mga sabab sin walah piyag kakawaan katarrangan in mga anak sin Suluk ha Sabah sabab sin in maas nila wayra isab kakatas-katasan atawa walah kiya lukis in pag tiyaon sin maas niya ha parinta amun sabab dih siya karihilan katas sin kiya pag anakan kaniya (Birth Certificate). Ha bihaon giyatusan batah in way katantuhan sin kabuhih nila sabab sin way sila kikila sin hulah kiya pag anakan kanila. In kaibanan kanila makagaus, nag iiskul ha madrasa atawa kan iskul bukun kikila sin parinta Malaysia hati niya dih da sila karihilan katas sin pag iskul nila amun mataymah ha waktu in sila maka talus na. Ha lawm na sadja sila sin pag tawagun "Alternative Learning Center or ALC" [ http://www.rappler.com/nation/78957-alternative-learning-centers-pinoy-kids-sabah ]

 

References :

https://asiancorrespondent.com/2014/12/statelessness-and-child-rights-in-sabah/#Zcm3Jz92rkIffHmC.97
https://www.unicef.org/malaysia/media_news13-reaching_the_unreached.html
http://www.dailyexpress.com.my/news.cfm?NewsID=77501
https://www.pressreader.com/malaysia/the-borneo-post-sabah/20161229/281603830130898
https://www.nst.com.my/news/2017/01/202916/statelessness-cruel-predicament
http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/what-lies-ahead-for-a-stateless-child-in-malaysia
http://children.worldsstateless.org/3/litigating-against-childhood-statelessness/legal-action-to-address-childhood-statelessness-in-malaysia.html

 

 

 

deenology.com is powered by SULUTIONS Information Technology Solutions Deenology Inc @ Riyadh - Saudi Arabia

FLICKER GALLERY

SP Facebook

NEWSLETTER

Keep updated with our blogs by subscribing to our newsletter. We promise not to spam you :)